Okolí a služby

Historie Města Humpolec

historie

Humpolec vznikl jako strážné místo uprostřed pohraničních hvozdů, kde vedla důležitá stezka vedoucí z Prahy na Moravu. Podle pověsti stál při zrodu Humpolce polomytický Gumpold, seriózní prameny však tuto domněnku nepotvrzují a jméno praotce města neuvádějí. První písemná zmínka o vsi je z r.1178, kdy ji král Přemysl daroval Soběslavovi II. Komu předtím patřil není známo, ale Fr. Javůrek je toho názoru, že němečtí rytíři, kteří vnikali do pohraničního hvozdu, založili osady Gumpoldsdorf či Gumpolsfeld. P. Zoubek ve svém spisu "O zakládání měst v Čechách" zastává názor, že ke vzniku města přispěly stříbrné doly a odvozuje jméno Humpolec od slov "hon-pole"- tedy "zvláštnosti uprostřed lesů".

Prvním známým držitelem města je tedy řád německých rytířů, dále to byl do r. 1325 želivský klášter a poté křižovníci s červenou hvězdou. Velmi významně se do historie zapsal r. 1233, ke kterému se vztahuje první písemná zmínka o kostelu sv. Mikuláše založeného želivskými premonstráty.

Dalšími majiteli sídla se staly šlechtické rody, nejprve páni z Lipé a později z Dubé, z Leskovce, Trčkové z Lípy ( za jejich vlády došlo k rozvoji rybníkářství a pivovarnictví) a páni z Říčan (Jan z Říčan r. 1560 zakládá soukenický cech). V době husitských válek se celá oblast stává krajem kalicha, na nedalekém vrchu Melechov se odehrály první schůzky husitů i jejich první srážky s panskou mocí. Z této doby pochází patrně nejznámější humpolecký rodák středověku, Jan Želivský, vůdce radikální pražské chudiny. Město a okolí poznamenala válečná tažení krále Zikmunda, což byl trest chudé a drsné Vysočině za její nadšení z husitského povstání.

Po Bílé hoře r. 1620 se město stává konfiskátem a dostává se do rukou cizí šlechty - pánů ze Somlsu, ale ani tím se postavení Humpolce nijak nezměnilo.

Z dalších majitelů lze uvést rody Kirchnerů, Gastheimů, Metternichů, Regalů, z Delbína , z Neffzernu. Za pánů z Neffzernu se město opět vzpamatovalo z úpadku, který utrpělo v 18. století. Hlavní podíl na tom měl Jakub z Neffzernu, který se také zasloužil o rozšíření pěstování brambor na Humpolecku, které jsou dodnes jednou z nejvýznamnějších plodin tohoto málo úrodného kraje. Za posledního majitele - hraběte Wolkenstein-Troszburga - byl Humpolec r. 1807 prohlášen svobodným městem "na věčné časy".

Revoluční rok 1848 měl ohlas i v Humpolci - byla vytvořena národní garda a říšským poslancem za město se stal Karel Havlíček Borovský. V roce 1910 zde byl zřízen okresní úřad. Okresním městem zůstal i po 2. světové válce, až do roku 1960, kdy se stal i s okolím součástí pelhřimovského okresu.

Ve 13. - 15. století tu nabyla na významu těžba stříbra a od 15. stol. Tradiční soukenická výroba. Zdejší heslo "500 let oblékáme svět" není jen reklamní slogan, ale kus historie a slávy Humpolce. V 19. století mělo město již natolik rozvinutou soukenickou výrobu, že zaměstnávala na 2 000 lidí a městu se začalo říkat "Český Manchester". Soukeník Emerich Dítě tenkrát vytvořil světový rekord, který přispěl k propagaci města. Za pouhých sedm hodin dokázal zhotovit látku na lovecký oblek pro císaře Františka Josefa I. Vše sám od střiže ovcí až po utkání. Za další tři hodiny byl oblek ušit a dodán do Vídně. Není divu, že právě na jeho továrně se také rozsvítila první elektrická světla na Vysočině.

ZDROJ: https://www.mesto-humpolec.cz/historie-mesta/d-34311 

 • Příspěvkové organizace Města Humpolec

  Středisko volného času Humpolec,U Nemocnice 692, příspěvková organizace

  IČ: 05 243 793

  Sídlo: U Nemocnice 692, Humpolec

  Ředitel: Mgr. Miroslava Lisá

  tel: 736 472 782, 736 513 867
  e-mail: info@svchumpolec.cz, reditel@svchumpolec.cz

  www: www.svchumpolec.cz

   

  Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov

  IČ: 70 504 539

  Sídlo: Hálkova 591, Humpolec

  Ředitel: Mgr. Tomáš Jůzl 

  tel: 565 532 159, 777 742 529
  e-mail: reditel.halkova@zshumpolec.cz

  www: zshumpolec.cz

   

  Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov

  IČ: 70 504 547

  Sídlo: Hradská 894, Humpolec

  Ředitel: PhDr. Vlastimil Fiala

  tel: 565 532 204
  e-mail: reditel@zshradska.cz

  www: www.zshradska.cz

   

  Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526

  IČ: 70 983 399

  Sídlo: Smetanova 1526, Humpolec

  Ředitel: Mgr. Hana Koudelová

  tel: 565 535 400, 725 122 316

  e-mail: reditelka@mshumpolec.cz

  www: www.mshumpolec.cz

   

  Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701

  IČ: 62 540 114

  Sídlo: Školní 701, Humpolec

  Ředitel: Josef Jirků

  tel: 565 532 144
  e-mail: reditel@zushumpolec.cz

  www: www.zushumpolec.cz

   

  Městské kulturní a informační středisko v Humpolci

  IČ: 69 538 549

  Sídlo: Havlíčkovo náměstí 91, Humpolec

  tel: 565 532 479
  e-mail: reditel@infohumpolec.cz

  www: www.infohumpolec.cz

Chráníme Vaše soukromí

Naše společnost používá soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat funkčnost stránek a zajištují, aby naše stránky fungovaly bezpečně, neustále se zlepšovaly a přizpůsobovaly vaše vyhledávání. Díky nim dokážeme lépe nabídnout obsah, který pro vás může být zajímavý a užitečný. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využíváním všech cookies.
Více informací
ROZUMÍM   ZAMÍTNOUT