Okolí a služby

Obec Úvalno sousedí na severu s Krnovem, na východě s Polskem (gmina Branice), na jihu s Brumovicemi a na západě s Býkovem-Láryšovem. Od okresního města Bruntál je vzdálena 21 km a od krajského města Ostrava 46 km.

Geomorfologicky patří Úvalno ke dvěma různým celkům: východní část k provincii Středoevropská nížina, subprovincii Středopolské nížiny, oblasti Slezská nížina (geomorfologický celek Opavská pahorkatina, podcelek Poopavská nížina), západní část k provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenické (Sudetské), oblasti Jesenické (Východosudetské) (geomorfologický celek Nízký Jeseník, podcelek Brantická vrchovina). Nejvyšším bodem obce je vrch U lesovny (427/426 m n. m.) na západ od obce, přímo nad vesnicí je vrch Strážiště (395 m n. m.).

Území Úvalna patří do povodí Odry, resp. Opavy. Severojižním směrem tekoucí řeka Opava tvoří rovněž východní hranici obce. Opava přijímá na území Úvalna zprava Hájnický potok a Černý potok. U Hájnického potoka se nachází Dolní hájnický rybník (Horní hájnický rybník je na území Krnova). Na území Úvalna částečně zasahuje i vodní nádrž Pocheň.

Území obce pokrývá z 57,5 % zemědělská půda (52 % orná půda, 4 % louky a pastviny), z 35 % les a z 6 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy.

Zdroj - Wikipedie

  • v blízkosti přírodního koupaliště
  • sporotvní zázemí v okolí
  • mateřská a základní škola
  • cca. 150 m státní hranice z Polskem

Fotografie z nemovitosti