Pod křídly zkušených

Poraďte se s námi

Obchod s nemovitostmi není zpravidla jednoduchá záležitost. Běžný člověk prodává či kupuje nemovitost v průměru 1 - 2 krát za život. V dnešní době jsou velice často nemovitosti zatížené právní či faktickou vadou, kterou laik jen těžko odhalí, a pokud ano, tak pro něj není snadné najít optimální řešení. Náš profesionální tým řeší tyto případy dnes a denně. Eliminujte rizika a poraďte se s profesionály.

Zpět do poradny

Jana 21.1.2014

Dobrý den, prosím o radu, uzavřela jsem závaznou zprostředkovatelskou smlouvu o pronájmu bytu, chci ji ukončit, ale RK mi ji odmítá podepsat, že až po uplynutí 4 měsíců od podepsání. Ve smlouvě není žádné závazné datum, do kdy musí smlouva trvat. Jak mám prosím postupovat? Děkuji

Dobrý den, bohužel nemám k dispozici onu zprostředkovatelskou smlouvu, a tak nemohu posoudit zdali umožňuje ukončení před uplynutím doby sjednané. Z toho, co píšete usuzuji, že se bude jednat o smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4 měsíců. Zákon dobu trvání zprostředkovatelských smluv neupravuje, je tedy nutné vycházet z obecných právních předpisu, kdy smlouvu je možné vypovědět pouze při splnění zákonem uvedených důvodu. Jedná se především o hrubé porušování tedy i neplnění smlouvy. Nahlédněte do smlouvy, zdali obsahuje všechny nezbytné náležitosti jako je předmět a výsledek zprostředkování, tedy smlouvu nájemní jež má být dosaženo a sjednanou odměnu. Pokud je však smlouva v tomto směru v pořádku a realitní kancelář ji plní - aktivně vyhledává nájemce, není opodstatněné takovou smlouvu předčasně vypovídat.Nový dotaz