Pod křídly zkušených

Poraďte se s námi

Obchod s nemovitostmi není zpravidla jednoduchá záležitost. Běžný člověk prodává či kupuje nemovitost v průměru 1 - 2 krát za život. V dnešní době jsou velice často nemovitosti zatížené právní či faktickou vadou, kterou laik jen těžko odhalí, a pokud ano, tak pro něj není snadné najít optimální řešení. Náš profesionální tým řeší tyto případy dnes a denně. Eliminujte rizika a poraďte se s profesionály.

Zpět do poradny

vlasta čepelka 26.1.2014

Dobrý den, žijeme v nájemním bytě a pronajímatel chce provést přebroušení parket, protože ještě než jsme se nastěhovali došlo k jejich promáčení vodou z pračky - parkety jsou v pořádku, nijak nevystupují atd. vadu bych označila za kosmetickou a byt byl v tomto stavu k pronájmu nabízen a ve smlouvě stav podlahy nijak ošetřen není. Musíme mu umožnit tuto opravu provést? Děkuji velice za radu.

Pavla Týcová

Dobrý den, dle Občanského zákoníku účinného od nového roku, je nájemce povinen strpět úpravu bytu nebo domu, popřípadě jeho přestavbu nebo jinou změnu, jen nesníží-li hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce. V ostatních případech lze změnu provést jen se souhlasem nájemce. To znamená, že pokud by šlo provést přebroušení parket bez většího nepohodlí, musíte tuto úpravu pronajímateli umožnit. V případě, že by přebroušení parket vyžadovalo vyklizení bytu, tak pronajímatel může započíst s prováděním broušení parket až poté, co se vůči nájemci, čili Vám, zaváže poskytnout přiměřenou náhradu účelných nákladů, které Vám vzniknou v souvislosti s vyklizením bytu, a zaplatí Vám na tyto náklady přiměřenou zálohu.Nový dotaz