Pod křídly zkušených

Poraďte se s námi

Obchod s nemovitostmi není zpravidla jednoduchá záležitost. Běžný člověk prodává či kupuje nemovitost v průměru 1 - 2 krát za život. V dnešní době jsou velice často nemovitosti zatížené právní či faktickou vadou, kterou laik jen těžko odhalí, a pokud ano, tak pro něj není snadné najít optimální řešení. Náš profesionální tým řeší tyto případy dnes a denně. Eliminujte rizika a poraďte se s profesionály.

Zpět do poradny

F. Ullrich 29.1.2014

Dobrý den, pronajímam byt a nájemce nedávno vypověděl nájem, zcela v souhladu s nájemní smlouvou. Bohužel není ochoten mi umožnit prohlídky za účelem dalšího pronájmu. Zjistil jsem, že podle § 681 občanského zákoníku má nájemce povinnost umožnit zájemcům o další pronájem prohlídku bytu v přítomnosti pronajímatele. Ale nevím, co dělat, když toto nájemnce neumožní. Předem děkuji za odpověď.

Pavla Týcová

Dobrý den, jako u každého jiného porušení zákona máte právo na ukončení protiprávního jednání a nápravu majetkové/nemajetkové újmy. Doporučuji obrátit se na advokáta a jeho prostřednictvím vyzvat nájemce k ukončení protiprávního jednání a následné umožnění prohlídek.Nový dotaz